Nemzetközi projekt koordinátor

2019. június 10.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kancellária, Pályázati Központ, TTK Pályázati csoport
      

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

nemzetközi projekt koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • nemzetközi projektek menedzselése
 • aktív részvétel a pályázatok teljes kidolgozásában és megvalósításában
 • projektek operatív menedzsmentje
 • projekt dossziék napra készen tartása
 • a projekt Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelő előrehaladásának biztosítása, tevékenység-ütemezés nyomon követése
 • változás- bejelentők, támogatási szerződés módosítás és hiánypótlások elkészítésének koordinálása
 • kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, a projekt pénzügyi és szakmai vezetőjével
 • közbeszerzési eljárás lefolytatásában aktív részvétel
 • folyamatos projektmonitoring, a projekt indikátorok nyomon követesé
 • a projekt megvalósítása során felmerülő, a projekt céljainak megvalósulására, terjedelmére, ütemezésére és költségeire kiható kockázatok azonosítása, értékelése és vezetői tájékoztatás biztosítása
 • időszaki és záró pénzügyi valamint szakmai beszámoló összeállításának koordinálása
 • helyszíni ellenőrzések előkészítése, ellenőrzéseken való részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.             

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • angol társalgási szintű nyelvtudás
 • közvetlen uniós finanszírozású projekt terén szerzett tapasztalat
 • MS Office felhasználói ismerete
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, / Egyetem,
 • tárgyalási szintű angol nyelvtudás
 • 1-2 év pénzügyi, gazdasági területen szerzett munkatapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • kitűnő szervezőképesség,
 • megbízhatóság, precizitás,
 • kiváló kommunikációs készség,
 • csapatorientált egyéniség, ugyanakkor önálló munkavégzésre való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez” – a nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Karriermenedzsment Osztály részére a allaspalyazat@kancellaria.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Bérezés megegyezés szerint. Igény esetén a lakhatás megoldható. Munkavégzés fiatalos, dinamikus környezetben. A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében, a benyújtott dokumentumok és személyes interjúk alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2019. június 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>