Nemzetközi pályázatok ügyvivő szakértő

2020. november 20.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pályázati Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

nemzetközi pályázatok ügyvivő szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A közvetlenül pályázott EU-s és nemzetközi támogatással megvalósuló projektek előkészítésének, végrehajtásának és nyomon követésének szakértői szintű központi koordinációs feladatai
 • Együttműködés az Egyetem nemzetközi pályázati ügyekben érintett központ és kari szervezeti egységeivel
 • Tanácsadási tevékenység kari, szervezeti egységek részére
 • A közvetlen európai uniós és egyéb nemzetközi pályázatok szakmai tervezésével és azok vállalásával, eredményeivel kapcsolatos elemzések, összefoglaló jelentések elkészítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, közgazdász vagy jogász,
 • közvetlen uniós és egyéb nemzetközi pályázatok pénzügyi kezelésében szerzett minimum 2 év tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • angol felsőfokú nyelvtudás írásban és szóban
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • csapatmunkára nyitott, együttműködő személyiség,
 • logikus, rendszerben való gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • pályázó részletes szakmai önéletrajza
 • az iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Karriermenedzsment Osztály részére a allaspalyazat@kancellaria.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében, a benyújtott dokumentumok és állásinterjúk alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2020. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>