Mintaprojekt felelős

2017. január 30.

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mintaprojekt felelős

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 12 hónapig  tartó (hosszabbítási lehetőséggel) közalkalmazotti jogviszony.   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A mintaprojektek tervezésével, megvalósításával, segítésével, majd az eredmények népszerűsítésével, megismertetésével kapcsolatos szervezési, koordinációs, szakmai feladatok ellátása, úgymint: A mintaprojektek megvalósításának nyomon követése, a mintaprojektek előrehaladásának, szakmai jelentéseinek ellenőrzése, helyszíni ellenőrzése, ezekről összefoglaló beszámoló készítése. Kiemelt feladata a mintaprojektek megvalósításához tartozó és az indikátorok alátámasztását szolgáló produktumok szakszerű és pontos nyilvántartásának vezetésének nyomon követése, felügyelete, a mintaprojektgazdák adminisztrációjának támogatása. Közreműködés a mintaprojekt-gazdák szakmai műhelyeinek és a projekteredményeket népszerűsítő konferencia megszervezésében és lebonyolításában, azokon való részvétel, előadás/prezentáció tartása. A mintaprojektek megvalósítása során tipikus problémák feltárása és leírása, javítási lehetőségekre vonatkozó ajánlás kidolgozása. Iránymutatás a mintaprojektek egységes típusú eredménykiadványának nyomtatott és online elkészítéséhez, egységes keretfeltételek meghatározása. A mintaprojekt-gazdák által megírt esettanulmány nyomtatott és online kiadványban való megjelentetésének koordinálása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • kutatás-fejlesztés területén – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • büntetlen előélet (sikeres álláspályázat esetén erkölcsi bizonyítványt kérünk)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • menedzsment területen szerzett tapasztalat
 • kulturális, ezen belül múzeumi területen szerzett munkatapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Empirikus elemzések iránt való érdeklődés,
 • Rendszerszemléletű gondolkodásmód,,
 • Jó problémamegoldó képesség,
 • Kiváló szintű kapcsolatteremtő és kommunikációs készség szóban és írásban,
 • Jó íráskészség,
 • Rugalmasság, empátia,
 • Kreativitás,
 • Terhelhetőség,
 • Jó szintű analitikus gondolkodás,
 • Megbízhatóság, önálló munkavégzés képessége,
 • szakmailag igényes, precíz munkavégzés,
 • Jó szervezőképesség,
 • tanulási készség,
 • motiváló készség,
 • csapatmunkában való részvétel,
 • Jó feladatkoordinációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • magyar nyelvű Europass típusú önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Pomázi Adél részére a muzeumifejlesztes@sznm.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum az Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés című, EFOP-3.3.3-VEKOP/16 kódszámú kiemelt projekt keretében Mintaprojekt felelős munkatársat keres 2000 Szentendre, Sztaravodai úti telephelyén történő, heti 40 órás munkavégzésre. A projektről: a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konzorciuma a múzeumok és könyvtárak szolgáltatásainak és központi módszertani fejlesztéseinek révén a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, az egész életen át tartó tanulásban és ismeretszerzésben való részvételhez szükséges alapkompetenciák fejlesztése érdekében indítja el a EFOP-3.3.3-VEKOP/16 kódszámú kiemelt projektet

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>