Közösségfejlesztő, pályázatíró-projektmenedzser

2019. november 4.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

1 fő közösségfejlesztő, pályázatíró-projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2022.08.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • közösségfejlesztői feladatok elvégzése a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00013 azonosítószámú projekt keretében
 • pályázati tanácsadás
 • pályázati dokumentáció összeállítása
 • pályázatok figyelése
 • kapcsolattartás a pályázati közreműködő szervezetekkel, partnerekkel, helyszíni konzultáción való részvétel
 • megvalósíthatósági tanulmányok készítése
 • monitoring jelentések készítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • pályázati ismeretek,
 • gazdasági háttértudás,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
 • a pályázó vállalja közösségfejlesztő képzés elvégzését.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • uniós és hazai pályázati projektek megírásában szerzett releváns szakmai tapasztalat
 • költségvetési tapasztalat
 • informatikai végzettséggel is rendelkezik

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs készség,
 • jó problémamegoldó készség,
 • határidők betartása,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5474/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő közösségfejlesztő, pályázatíró-projektmenedzser.
 • Elektronikus úton Dr. Csányi Imre jegyző részére a domaszek.jegyzo@t-online.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.domaszek.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, beleértve a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését;
 • referencialistát (azon pályázatok és projektek listáját, melyek elkészítésében, vagy kezelésében részt vett);
 • iskolai végzettséget, nyelvtudást, informatikai ismereteket tanúsító okiratok másolatát;
 • motivációs levelet;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (csak sikeres pályázat esetén). Illetmény és juttatások: Br. 250.000.- Ft/hó + 8 eFt/hó SZÉP kártya

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>