Közbeszerzési ügyintéző

2022. február 27.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Fejlesztéspolitikai Iroda Pályázati és Közbeszerzési Osztályára

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közbeszerzési, valamint központosított közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolításában közreműködés; Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolításában közreműködés; közbeszerzési eljárások során bíráló bizottsági részvétel; közbeszerzési értékhatár alatti úgynevezett “három árajánlatos” eljárások teljes körű lebonyolítása; közbeszerzési tervek készítése; közbeszerzési szempontú állásfoglalások készítése; beszerzéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos önkormányzati rendeletek és szabályzatok készítése, módosítása, véleményezése, felülvizsgálata.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, jogász, közgazdász, vagy egyéb felsőfokú végzettség,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • közbeszerzési referens végzettség, vagy közbeszerzési szakjogász végzettség, vagy közbeszerzési eljárások lebonyolításában szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Motivációs levél, fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Zoltán nyújt, a 76/513-523 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3664-3/2022 , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.kecskemet.hu – 2022. február 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott adatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa. Ezen hozzájárulását Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult visszavonni e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu felületen) ügyfélkapus azonosítást követően erre vonatkozó kérelem megküldése útján.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>