Közbeszerzési ügyintéző

2019. szeptember 17.

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal   

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I/15. pontjában 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör vagy 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hatvan Város Önkormányzata által indított közbeszerzési eljárások során az ajánlatkérő közbeszerzési szakértői szempontból történő képviselete, a közbeszerzési eljárások koordinálása, a kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, az egyéb közbeszerzési jellegű feladatok szabályosan és határidőre történő elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, műszaki, gazdaságtudományi, település-fejlesztési, közszolgálati szakképesítés,
 • szakmai tapasztalattal – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Igazolható módon részt vett Széchenyi 2020 keretében megvalósuló projektekben, mint közbeszerzési ügyintéző.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza (45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerint)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • képesítést tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kttv. 84-86 § – a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Túri Diána nyújt, a +3637542307 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HAT/11411/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Közbeszerzési ügyintéző.
 • Személyesen: Túri Diána, Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.hatvan.hu – 2019. augusztus 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>