Közbeszerzési ügyintéző

2019. május 21.

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Jogtanácsosi Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési feladatokat ellátó ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közbeszerzési eljárások lebonyolításával, adminisztrációval kapcsolatos feladatok: Közbeszerzési eljárások teljes körű előkészítése; Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, eljárásrend, beszerzési stratégia és módszer meghatározása, eljárások jogszerűségének biztosítása; Elbírálás koordinálása (bíráló bizottság munkájának összefogása, döntéselőkészítő anyagok készítése); Az eljárásba bevont szakemberek koordinálása, szakterületi egyeztetések lefolytatása, szerződéstervezetek előkészítése, összeállítása; Együttműködés külső közreműködőkkel; Szerződéskötések megszervezése. Az ellenőrzésre jogosult szervek számára adatszolgáltatás; Közbeszerzési tervezési, adatszolgáltatási feladatok; A közbeszerzési értékhatár alatti értékű, illetve a kivételi körbe tartozó beszerzések véleményezése, nyilvántartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 68. pontjának megfelelő végzettség (egyetemi szintű jogász vagy közgazdász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség;
 • Okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező vagy pénzügyi szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű, a közbeszerzési eljárásokkal összefüggő egyéb végzettség;
 • valamint az előzőekben fel nem sorolt egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és az OKJ szerinti közbeszerzési referens vagy azzal egyenértékű közbeszerzési szakképesítés),
 • Hozzájárulás a munkakör betöltéséhez szükséges képzések elvégzéséhez

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jogász diploma vagy műszaki felsőoktatásban vagy közbeszerzési területen szerzett képzettség,
 • Közbeszerzési eljárások bonyolításával kapcsolatos – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jogosultság megléte, vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet által előírt a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vételhez szükséges feltételek megléte

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, terhelhetőség, stressztűrő képesség, pontos munkavégzésre való alkalmasság és szánd,
 • mind önálló, mind csapatban történő munkavégzésre való alkalmasság;,
 • intenzív munkatempó;,
 • lényeglátó, rendszerező szemlélet;,
 • jó kommunikációs és fogalmazási készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 87/2019 (IV. 23. Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
 • Motivációs levél max. 1 oldal terjedelemben
 • Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat/ok másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • Nyilatkozat büntetlen előéletről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bagi Károlyné nyújt, a 061/896-4545 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton palyazat@itm.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>