Közbeszerzési ügyintéző

eupalyazatiportal.hu

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Jelentkezési határidő: 2014. március 12.

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Jogi Osztály Közbeszerzési Csoportjába

közbeszerzési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2014. március 20-tól – 2014. december 31. –ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

II/7

Ellátandó feladatok:

A társosztályok közreműködésével ellátja a közbeszerzésekkel, helyben központosított közbeszerzésekkel kapcsolatos szakmai, jogi és koordinációs feladatokat, valamint a beszerzési eljárásokban a vonatkozó szabályzatokban meghatározott feladatokat. – Ellátja az önkormányzat és a Hivatal, mint ajánlatkérők részére a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatással és közzététellel kapcsolatos feladatokat. – Közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatai ellátása során együttműködik a társosztályokkal, az önkormányzat és a Hivatal által megbízott közbeszerzési tanácsadóval és egyéb közreműködővel, valamint pályázatból megvalósuló közbeszerzés esetén a projektmenedzserrel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közbeszerzések lebonyolítása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 9/2010. (II.5.) rendelete, továbbá az egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, vagy egyetem, jogász, vagy felsőfokú pénzügyi, vagy felsőfokú közgazdász végzettség,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • közbeszerzési referensi végzettség, vagy közbeszerzési gyakorlat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. László Zsolt nyújt, a 76/513-513/2310 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10395-1/2014 , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési ügyintéző. 
  • Személyesen: Dr. László Zsolt csoportvezető, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.kecskemet.hu – 2014. február 26. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>