(Köz)beszerzési szakügyintéző

2021. augusztus 6.

Nevelési és Kulturális Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ)

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

(köz)beszerzési szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6724 Szeged, Huszár utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1. Leendő munkatársunk feladatai: A (köz)beszerzési szakügyintéző alapvető feladata Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok meghatározott beszerzési eljárásainak koordinálása és kontrollja – az NGSZ és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által kialakított Eljárásrendben meghatározottak szerint – különös figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban és a gazdasági társaságok létesítő okiratában, valamint a szabályzatokban foglaltakra. Ennek keretében ellenőrzi a gazdasági társaságok (köz)beszerzési versenyeztetési eljáráshoz kapcsolódó anyagainak jogszabályszerűségét, ellátja a feladatkörhöz tartozó iratkezelési feladatokat, kapcsolatot tart az érintett gazdasági társaságokkal, illetve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Cégfelügyeleti csoportjával. Továbbá tanácsadás jelleggel segíti a (köz)beszerzési versenyeztetési eljárások lefolytatását. Emellett teljesíti az NGSZ-t terhelő, e tárgykörhöz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségeket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) intézményvezetői rendelkezés alapján létrejött megegyezés az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, jogi, pénzügyi, közgazdasági vagy kereskedelmi vagy középfokú végzettség és közbeszerzési referensi végzettség,
 • önálló munkavégzés, kíváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, határozott fellépés
 • MS Office programok (Word, Excel, PowerPoint) alkalmazás szintű ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési szervnél és közbeszerzések területén szerzett tapasztalat
 • felsőfokú végzettséggel rendelkező pályázó esetén közbeszerzési referensi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz
 • legmagasabb iskolai végzettséget, valamint szakképesítést igazoló iskolai bizonyítványok másolata
 • motivációs levél
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét a munkáltató ellenőrizheti
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • 3 hónapnál nem régebbi, a Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdé-seiben foglalt kizáró okok fenn nem állását igazoló erkölcsi bizonyítvány azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány kérőlapon a “büntetlen előéletű vagyok” részt kell bejelölni

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton munkaügy részére a allashirdetes@ngsz.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ngsz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>