Közbeszerzési szakértő / referens

2021. november 21.

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Közbeszerzési Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési szakértő / referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1096 Budapest IX., Haller utca 29. utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közbeszerzési szakértő a (köz)beszerzési eljárások önálló előkészítése, teljeskörű lebonyolítása, koordinálása keretében:

 • elvégzi az Intézet által indítani kívánt eljárások egybeszámítási vizsgálatát, közreműködik az eljárás becsült értékének meghatározásához szükséges piackutatási tevékenységben,
 • elvégzi a műszaki tartalom (köz)beszerzési szempontú vizsgálatát, elkészíti a közbeszerzési dokumentumokat, koordinálja azok bíráló bizottság általi véleményezését,
 • elkészíti az ajánlati felhívásokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat, hirdetményeket,
 • elvégzi a közbeszerzésekhez kapcsolódó eljárási cselekményeket, alkalmazza az elektronikus közbeszerzési rendszert (EKR) és FAIR-t az eljárások teljeskörű bonyolítása szakmai koordináció és felügyelet mellett.
 • gondoskodik a közbeszerzési dokumentumok jogszabályban meghatározott folyamatba épített-és utóellenőrzésnek lefolytatásáról,
 • lebonyolítja a beszerzési/közbeszerzési eljárásokat adminisztratív támogatás mellett
 • gondoskodik a közbeszerzési eljárás folyamán a Kbt-nek, kapcsolódó jogszabályoknak és a társasági előírásoknak megfelelő adminisztráció teljességéről, a határidők betartásáról, hirdetmények feladásáról.
 • elkészíti az adatszolgáltatásokat, beszámolókat, jelentéseket, elemzéseket, kimutatásokat és előterjesztéseket,
 • elkészíti a közbeszerzési szerződéseket, szerződésmódosításokat,
 • Együttműködik a belső szervezeti egységekkel, kapcsolatot tart az ajánlattevőkkel, felügyeleti szervekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Legalább 1 év ajánlatkérői oldalon szerzett, közbeszerzési eljárások önálló lebonyolításában szerz – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • EKR rendszer ajánlatkérői moduljának felhasználó szintű ismerete,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, koronavírus elleni védőoltás megléte, annak igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, Egyéb egyetemi vagy főiskolai szakirányú végzettség (jogi/gazdálkodási/műszaki),
 • Uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • több éves, közbeszerzési területen szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • EKR, DKÜ, DKR, KEF rendszerek adminisztrátori szintű ismerete, napi gyakorlatban történő használat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű pontos, precíz, önálló munkavégzés;,
 • Kiváló szintű együttműködési készség, rugalmas, nyitott személyiség;,
 • Kiváló szintű rendszerszemlélet; kiváló problémamegoldó készség;,
 • Kiváló szintű megbízhatóság, terhelhetőség

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű közbeszerzési referensi/ Közbeszerzési – menedzser szakirányú végzettség
 • Kiváló szintű FAKSZ minősítés, vagy a kiválasztás időpontjában a jogosultság eléréséhez szükséges valamennyi fel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozik
 • koronavírus elleni védőoltás meglétének igazolása,
 • a képesítést igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Hajducsek-Láposi Enikő gazdasági igazgató részére a gazdig@gokvi.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>