Közbeszerzési szakértő munkatárs

2019. augusztus 8.

Nemzeti Kommunikációs Hivatal  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési szakértő munkatárs

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 , Garibaldi utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Közbeszerzési eljárások teljeskörű önálló előkészítése és lebonyolítása (bírálat, értékelés)
 • Elektronikus Közbeszerzési Rendszer napi szintű használata
 • Megfigyelőként részvétel az esetleges jogorvoslati eljárásokban
 • A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó adat- és információszolgáltatási feladatok végrehajtása
 • Közbeszerzési kérdésekben vélemények, állásfoglalások elkészítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Felsőfokú végzettség – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Ajánlatkérői oldali közbeszerzési ismeretek – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Legalább 2 éves közbeszerzési tapasztalat eljárások előkészítése és lebonyolítása terén – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jogász végzettség, közbeszerzési menedzser vagy közbeszerzési referens végzettség,
 • Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékben bejegyzett pályázó

Elvárt kompetenciák:

 • Precizitás, megbízhatóság,
 • Problémamegoldó képesség,
 • Határidők betartása,
 • Jó szervezőkészség, kapcsolatteremtő készség, tárgyalókészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Fizetési igény megjelölése
 • Végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Szepesi Katalin részére részére a titkarsag@nkoh.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • Folyamatos szakmai fejlődés, széleskörű szakmai tapasztalatok megszerzése
 • Fiatalos légkör, változatos feladatok
 • Versenyképes fizetés a kormányzati igazgatásról szóló törvény vagy a Munka Törvénykönyve alapján
 • Stabil szervezeti háttér
 • Jól megközelíthető iroda, barátságos munkakörnyezet

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>