Közbeszerzési referens

2022. április 8.

Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat GAMESZ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1011 Budapest, Iskola utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Beszerzési és közbeszerzési terv elkészítésében való közreműködés, beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésében való operatív közreműködés, eljárások lebonyolítása és koordinálása, eljárások nyomon követése, ellenőrzése és teljes körű dokumentálása, tájékoztatók, döntést előkészítő dokumentumok, kapcsolódó szerződéstervezetek közbeszerzési szempontú véleményezése, kapcsolattartás az ügyfelekkel, a közbeszerzési eljárás kapcsán való közreműködés, közbeszerzési szerződések módosításának előkészítése, beszerzési és közbeszerzési kérdésekben tanácsadás a szakterületek, intézmények részére, EKR felület kezelése, kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítése. A beszerzési és közbeszerzési szabályzatok folyamatos aktualizálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, jogi végzettség,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • beszerzések és közbeszerzések bonyolításában szerzett legalább 2 év tapasztalat
 • Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a vonatkozó joggyakorlat magabiztos ismerete
 • EKR magabiztos használata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzési referens/közbeszerzési szakjogász végzettség
 • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ) minősítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kis Tímea gazdasági igazgató asszony nyújt, a 06/20/415-5668 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton humánpolitika részére a job0022203@budavargmsz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>