Közbeszerzési referens

2022. március 13.

Országos Mentőszolgálat
Anyaggazdálkodási és Logisztikai Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest , Róbert Károly krt. 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Közbeszerzési eljárások szakszerű előkészítése és lefolytatása;
 • Kapcsolatot tart a szakterületekkel és a közbeszerzési lebonyolító külső partnerrel;
 • Részt vesz a közbeszerzési eljárások előkészítésében, az ajánlattételi, értékelési, lezáró és teljesítéshez kapcsolódó szakaszok érdemi és adminisztratív feladatvégzésében;
 • Részt vesz az ajánlattevőkkel lefolytatott tárgyalásokban;
 • Részt vesz a közbeszerzési bíráló bizottság munkájában;
 • Részt vesz az OMSZ közbeszerzési tevékenységének eseti és rendszeres beszámolóinak, a kapcsolódó statisztikáinak, jelentéseinek összeállításában,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, Közbeszerzési referens végzettség,
 • Közbeszerzési területen szerzett legalább 1 éves tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás
 • Bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
 • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, Jogi végzettség,
 • KEF, DKÜ ismeretek – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • EU támogatással megvalósuló projektekben való részvétel – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Többéves tapasztalat
 • Referencia munkák bemutatása

Elvárt kompetenciák:

 • Megbízhatóság,
 • Precizitás,
 • Hatékony, gyors problémamegoldó készség,
 • Jó kommunikációs készség,
 • Önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz bruttó fizetési igény megjelölésével
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, melyet a bizottsági meghallgatáskor kérünk eredetiben bemutatni
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a felvételi eljárás során elegendő bemutatni)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tellesz Miklós mb. osztályvezető nyújt, a +36-1-350-3737/26263 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Vincze Viktória részére a palyazat@mentok.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és a végrehajtására vonatkozó 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet vonatkozik, továbbá munkáltatói döntés alapján történő bérkiegészítés.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mentok.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>