Közbeszerzési referens

2022. február 19.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Központosított Közbeszerzési Főosztályán

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 , Szabolcs utca 37-43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása az előkészítéstől a szerződéskötésig (felhívások, hirdetmények, dokumentációk összeállítása; az eljáráshoz kapcsolódó iratok elkészítése; a bíráló bizottság tagjaként az ajánlatok bírálatában történő részvétel; az eljáráshoz kapcsolódó események megszervezése, levezetése), Közbeszerzés eredményeként megkötött szerződés teljesítésével kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátása, Kapcsolattartás az ajánlatkérőkkel és az ajánlattevőkkel, valamint a felügyeleti szervvel, a Közbeszerzési Döntőbizottsággal, Közbeszerzési Hatósággal, • Közbeszerzési tárgyú szabályok, illetve egyéb szabályozások tervezetének véleményezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Főigazgatóságnál hatályban lévő kollektív szerződés és a KEF szabályzataiban rögzített rendelkezések az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • Kbt. és kapcsolódó jogszabályok alapos ismerete
 • két évet meghaladó egy és két szakaszos közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatásában szerzett gyakorlat (ajánlatkérői oldalon),
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • magas felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) programok ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az elvártnál hosszabb közbeszerzési gyakorlat
 • a beszerzési tárgyak és eljárásfajták tekintetében széles körű közbeszerzési gyakorlat
 • közbeszerzési tárgyú képzettség/végzettség
 • egészségügyi tárgyú beszerzésekben szerzett tapasztalat.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • szorgalom, precizitás, jó problémamegoldó képesség
 • felelősségteljes, önálló munkavégzésre való alkalmasság,
 • jó szervezőkészség, gyors reagálási képesség, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó fényképes szakmai önéletrajza a közbeszerzési gyakorlat év, hónap megjelöléssel (a lefolytatott eljárások listája a beszerzés tárgya, eljárás rend, az eljárás fajta feltüntetésével), szakmai érdeklődési terület, továbbá az elbírálásnál előnyt jelentő egyéb tényezők ismertetésével
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat
 • a végzettséget igazoló oklevelek másolata
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat sikertelensége esetén hozzájárul önéletrajza zárt tárolásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Jakab Tamásné részére a tamasne.jakab@kef.gov.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • profession.hu – 2022. január 28.
 • kef.gov.hu – 2022. január 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 4 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>