Közbeszerzési referens

2021. november 21.

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Közbeszerzési és Szervezetellátási Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022. december 31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián utca 2-6.

Ellátandó feladatok:

A beszerzési folyamatokban szakmai ellenőrző szerep betöltése, illetve közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárások teljeskörű lefolytatása. A beszerzések elbírálásában való részvétel közbeszerzési jogi szemlélettel. Közreműködés az NNK által indított közbeszerzési eljárások koordinálásában, lefolytatásában az előkészítéstől a szerződéskötésig. Éves közbeszerzési terv elkészítése. Közbeszerzési eljárásokhoz szükséges tervek, statisztikák összeállítása a helyi és uniós irányelveknek megfelelően. Szerződések előkészítése, az eljárásokkal összefüggő adminisztratív és technikai feladatok ellátása. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási, engedélyezetési és adatszolgáltatási kötelezettség elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közbeszerzési és beszerzési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogi vagy közgazdasági vagy igazgatásszervezői végezettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás felvétele

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol középfokú nyelvvizsga
 • OKJ-s közbeszerzési referens felsőfokú szakképesítés
 • minimum 1 éves közbeszerzési gyakorlat (eljárások előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása)
 • EKR rendszer ajánlatkérői moduljának felhasználó szintű ismerete
 • DKÜ és KEF portálok felhasználó szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos, precíz, konstruktív munkavégzés,
 • felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,
 • szervezőkészség,
 • nagyfokú önállóság,
 • elemző képesség, rendszerszemlélet, komplex gondolkodás,
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),
 • kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • rugalmasság, terhelhetőség,
 • csapatmunkában való aktív részvétel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajz
 • motivációs levél
 • erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
 • a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet szerinti igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Jogi és Humánpolitikai Főosztály részére a humpol@nnk.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.nnk.gov.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>