Közbeszerzési referens

2021. április 6.

Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Általános Közbeszerzési és Beszerzési Főosztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Garibaldi utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önállóan és teljes körűen előkészíti, értékeli, bírálja a közbeszerzési eljárásokat (elsősorban keretmegállapodás második kör) Végrehajtja a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó adat- és információszolgáltatási feladatokat Napi szinten használja az Elektronikus Közbeszerzési Rendszert és a Hivatal által üzemeltetett Portált Közbeszerzési kérdésekben állásfoglalásokat készít Követi a joggyakorlatot

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.              

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem,
 • Ajánlatkérői oldali közbeszerzési ismeretek – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, Közbeszerzési referens.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű Eredményorientáltság és proaktív magatartás,
 • Jó szintű Szervezőkészség, interperszonális képességek,
 • Jó szintű Megoldás-centrikus és ügyfélközpontú attitűd,
 • Kiváló szintű Íráskészség és tárgyalási tapasztalat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton NKOH Humánpolitikai Osztály részére a karrier@nkoh.gov.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal a magyar közigazgatás egyik kiemelkedő szakmai szervezete. Feladata a hazai költségvetési szervek és – a többségi vagy 100%-ban – állami tulajdonban álló gazdasági társaságok kommunikációs és rendezvényszervezési, illetve szervezetfejlesztési tevékenységének szakmai felügyelete és koordinációja, valamint beszerzési és közbeszerzési eljárásainak lefolytatása. A közvetlenül a Duna-parton, a Parlament szomszédságában elhelyezkedő, családbarát minősítésű hivatalunk Általános Közbeszerzési és Beszerzési Főosztálya keresi új munkatársát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://nkoh.kormany.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>