Közbeszerzési referens

2021. április 6.

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Vörösmarty út 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az ÉMVIZIG közbeszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítása az eljárás előkészítésétől a szerződéskötésig,
 • az ÉMVIZIG közbeszerzési tervének elkészítése,
 • az Igazgatóság közbeszerzési és beszerzési szabályzatának összeállítása, a közbeszerzési tárgyú jogszabályok változásainak nyomon követése és szükség esetén a változásnak megfelelő intézkedés kezdeményezése,
 • a közbeszerzési eljárásokból adódó mindennemű adminisztrációs feladat ellátása,
 • az EKR rendszer használata,
 • a közbeszerzési szabályzatban az Osztályra háruló feladatok ellátása (összegző jelentések készítése stb.),
 • egyéb szervezeti egységek feladatkörébe tartozó központosított eljárások során közbeszerzési tanácsadás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetem,
 • OKJ-s közbeszerzési referens szakképzettség,
 • EKR rendszer felhasználói szintű ismerete,
 • felhasználói szintű MS Office ismeretek,
 • önálló munkavégzés,
 • együttműködő képesség,
 • közösségi szellem,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (a jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogász végzettség,
 • közbeszerzési területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • középfokú angol nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,
 • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik. A formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 • esetleges referenciák.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Humánpolitikai Csoport munkatársa nyújt, a 46/516-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2021-0939/2021 , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens. VAGY
 • Elektronikus úton Igazgatási és Jogi Osztály részére a cv@emvizig.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére. A kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait – hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság, ez alatt az idő alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresheti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • EMVIZIG honlap – 2021. március 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek. A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek. A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emvizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>