Közbeszerzési referens

eupalyazatiportal.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal. Jelentkezési határidő: 2020. július 20.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Beszerzési és Projekt Osztály
    

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Árpád út 32.

Ellátandó feladatok:

A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Beszerzési és Projekt Osztály feladatkörébe tartozó közbeszerzési feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közbeszerzés teljes körű lebonyolítása ajánlat oldalról, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás és adminisztratív tevékenység.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Felsőfokú végzettség: a) felsőoktatásban gazdaságtudományok, műszaki, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy b) felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés. Az ellátandó feladattal érintett álláshely a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7. § (1a) bekezdés hatálya alá tartozik.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább egy év gyakorlat közbeszerzés területén, mint ajánlatkérő.
 • Központi költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Stressztűrés és pszichés terhelhetőség, eredményorientáció és motiváltság, szabálykövetés,
 • szakmaiság, szakértelem, kommunikáció, csapatmunka, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal),
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a pályázati eljárásban részt vevők által történő megismeréséhez.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy – nyertes pályázat esetén – a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy – nyertes pályázat esetén – a megbízhatósági vizsgálat elvégzéséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt szakmai kérdésekben Szeiber Anita főosztályvezető (Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály) nyújt, a 96/795-650 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Herkner Veronika részére a humanpolitika@gyor.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá esik, így a foglalkoztatás kormányzati igazgatási jogviszony keretei között történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>