Közbeszerzési referens

2020. június 26.

Szent István Egyetem
Jogi és Beszerzési Főosztály
Beszerzési és Közbeszerzési Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közbeszerzésekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés: – közbeszerzési terv előkészítése a beszerzési terv alapján, – közbeszerzések dokumentumainak előkészítése, – az eljárás megindítása, ezzel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, – esetleges kiegészítő tájékoztatások megválaszolása, együttműködve a szakmával, – bontási eljárás lebonyolítása és dokumentálása, – bírálat előkészítése, ezzel kapcsolatosan folyamatos egyeztetés a szakmai és pénzügyi bíráló bizottsági tagokkal, – hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés előkészítése, együttműködve a szakmával, – döntés előkészítése, – összegezés elkészítése, – szerződés előkészítése, szükség szerinti adategyeztetése a nyertes ajánlattevővel, a szerződés aláírásának nyomon követése, gondoskodás a közzétételről, – közbeszerzésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása a közvetlen felettes által meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség,
 • Közbeszerzési eljárások lefolytatásában szerzett legalább 1 év aktív tapasztalat,
 • Egy világnyelvből legalább középfokú komplex nyelvvizsga bizonyítvány,
 • Számítógépes irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete,
 • Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (FAKSZ) névjegyzékben aktív státusz fennállása,
 • Közbeszerzési szakjogász végzettség, vagy jogász végzettség,
 • Közbeszerzési referens végzettség,
 • Felsőoktatási intézményben közbeszerzési eljárások lefolytatásával szerzett szakmai tapasztalat,
 • Ajánlatkérői oldalon közbeszerzési eljárások önálló lebonyolításával szerzett szakmai tapasztalat,
 • SAP rendszer felhasználói ismerete,
 • EU-s és/vagy hazai pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz;
 • Motivációs és bemutatkozó levél a bruttó bérigény megjelölésével;
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata, amennyiben a pályázó végzettségét illetően idegen nyelvű okirattal (bizonyítvánnyal/oklevéllel) rendelkezik, abban az esetben a pályázónak intézkednie szükséges az adott képesítésnek az Oktatási Hivatalnál történő elismertetéséről, melyről bővebb információ az Oktatási Hivatal, Magyar Ekvivalencia és Információs Központja honlapján található;
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, vagy tudomásulvételi nyilatkozat arról, hogy amennyiben kiválasztásra került, úgy 3 hónapnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt kell az alkalmazás előtt benyújtania;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőnyi-Zakar Tünde, személyügyi referens nyújt, a 28/522-000/1021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. , Humánerőforrás-gazdálkodási Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIE-K/1505/2020 , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens (ügyvivő szakértő). VAGY
 • Elektronikus úton Szőnyi-Zakar Tünde, személyügyi referens részére a human@szie.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • SZIE, NKI honlapja – 2020. június 6.
 • SZIE hirdetőtáblája – 2020. június 6.
 •  Profession.hu – 2020. június 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Szent István Egyetem Magyarország egyik meghatározó állami egyeteme és tudásközpontja rendkívül szerteágazó tevékenységi körrel, mely számos városban működtet egységeket Budapesttől, Gödöllőn át Szarvasig. A meghirdetett munkakör folyamatos betöltése során, a pozíciót elnyerő személy a Beszerzési és Közbeszerzési Osztály vezetőjének irányítása alatt elsősorban közbeszerzési eljárások ajánlatkérői oldalon történő lefolytatását fogja végezni a Szent István Egyetem számára. Munkáltató a pályázatok előzetes áttekintését követően dönthet akként, hogy a pályázót személyes megjelenésre nem hívja meg, illetve a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve annak eredménytelenné nyilvánítására. Az e-mail tárgyában, vagy a postai borítékon kérjük megjelölni a betölteni kívánt munkakört és a SZIE-K/1505/2020 iktatószámot! Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján a felek megállapodása alapján kerül sor.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>