Közbeszerzési referens

2020. június 17.

Kazincbarcikai Tankerületi Központ

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Közbeszerzési koordinációs feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Beszerzések és közbeszerzések tervezése, előkészítése, lefolytatása, ellenőrzése, nyomon követése, kiértékelése. A közbeszerzési eljárások során keletkezett iratok megfelelő dokumentálása, kezelése, nyilvántartások vezetése. A jogszabályi előírásoknak megfelelő, a közbeszerzésekkel, beszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése, rendszerezése, ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) továbbá a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.             

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. melléklet 68. pontja szerinti végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Feladatkörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal,
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Markovicsné Demeter Edina tankerületi igazgató nyújt, a +36-48/795-230 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kazincbarcikai Tankerületi Központ, 3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/045/00628-3/2020 , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens. VAGY
 • Elektronikus úton Markovicsné Demeter Edina tankerületi igazgató részére a kazincbarcika@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>