Közbeszerzési referens

2020. április 13.

Eszterházy Károly Egyetem- Eger   

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. április 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Közbeszerzési és beszerzési eljárások, valamint központosított közbeszerzési eljárások (KEF) teljes körű lebonyolítása az előkészítéstől a szerződés megkötéséig, előzetes engedélyeztetések ügyintézése.
 • A bíráló bizottságban a beszerzési/közbeszerzési szakértelem képviselete (adott esetben).
 • Együttműködés és kapcsolattartás a közreműködőkkel, a bíráló bizottsági tagokkal, szükség szerint Közbeszerzési Hatósággal, Közreműködő Szervezetekkel.
 • Beszerzési/Közbeszerzési eljárások ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Beszerzési/Közbeszerzési kérdésekben vélemények, állásfoglalások előkészítése.
 • Közbeszerzési terv, Beszámoló elkészítése a folyamatban lévő; valamint a már lefolytatott közbeszerzési eljárásokról.
 • Közreműködés szabályzat készítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szervezeti és Működési Szabályzat az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, (Jogi/Gazdasági/Műszaki végzettség),
 • Közbeszerzési referens OKJ végzettség / Közbeszerzési szakjogász végzettség
 • A hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok naprakész ismerete.
 • Aktív felhasználói szintű MS Office ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói regisztráció (vagy a névjegyzékbe való kerülés feltételeinek fennállása).
 • Közbeszerzési eljárások önálló lebonyolításában, ellenőrzésében szerzett releváns szakmai tapasztalat.
 • A beszerzési tárgyak és eljárásfajták tekintetében széles körű közbeszerzési gyakorlat.
 • Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek keretében lefolytatott közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Precíz, pontos, önálló, pro-aktív és felelősségteljes munkavégzés.,
 • Kiváló kommunikációs készség és tárgyalástechnikai ismeretek.,
 • Problémamegoldó, szervező és konfliktuskezelő képesség.,
 • Csapatmunkához szükséges együttműködési képesség, tolerancia, segítőkészség.,
 • Rendszerszintű gondolkodás.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 • Szakmai önéletrajz.
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Kőpataki-Németh Eszter részére a heo@uni-eszterhazy.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>