Közbeszerzési referens

2020. február 20.

Országos Mentőszolgálat
Anyaggazdálkodási és Logisztikai Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Róbert Károly körút 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közbeszerzési eljárások szakszerű előkészítése és a lefolytatása. Kapcsolatot tart a szakterületekkel és a közbeszerzést lebonyolító külső partnerekkel. Részt vesz a közbeszerzési eljárások előkészítésében, az ajánlattételi, értékelési, lezáró és teljesítéshez kapcsolódó szakaszok érdemi és adminisztratív feladatvégzésében. Részt vesz az ajánlattevőkkel lefolytatott tárgyalásokban. Részt vesz a közbeszerzési bíráló bizottság munkájában. Részt vesz az OMSZ közbeszerzési tevékenységének eseti és rendszeres beszámolóinak, a kapa kapcsolódó statisztikáinak, jelentéseinek összeállításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, Közbeszerzési referens végzettség,
 • Közbeszerzési területen szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, melyet a bizottság meghallgatásakor eredetiben be kell mutatni
 • fizetési igény megjelölése
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
 • 90 napnál nem régebbi (közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelő) erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

 • Megbízhatóság, precizitás, hatékony, gyors problémamegoldó készség, jó kommunikációs készség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tellesz Miklós nyújt, a 06-1/350-3737/6243 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Cseri-Tóth Klaudia részére a palyazat@mentok.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.mentok.hu – 2020. január 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>