Közbeszerzési referens

2019. szeptember 17.

Budapesti Operettszínház       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1065 Budapest, Nagymező utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Közbeszerzési eljárások előkészítése;
 • Közbeszerzési eljárások dokumentumainak elkészítésében való közreműködés,együttműködés a külső közbeszerzési szakértővel (felhívások,dokumentációk,tájékoztatók,döntés előkészítő dokumentumok,polgári jogi szerződéstervezetek);
 • Közbeszerzési eljárások minőségbiztosítása, utóellenőrzése;
 • 1 millió Forintot elérő, de közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések előkészítése együttműködve az érintett szervezeti egységekkel, beszerzési eljárás lefolytatása, szerződéskötés;
 • Ügyfél kapcsolattartás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • Közbeszerzési tapasztalat ajánlatkérői oldalon – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Közbeszerzési minőségellenőri tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű Precizitás,
 • Jó szintű Kommunikációs készség,
 • Proaktív, lojális személyiség,
 • A Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok naprakész ismerete és magabiztos alkalmazása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Operettszínház címére történő megküldésével (1065 Budapest, Nagymező utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-GIg./892-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Közbeszerzési referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>