Közbeszerzési referens

2019. június 10.

Magyar Államkincstár
Közbeszerzési Főosztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. augusztus 3-ig tartó közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Hold utca 4.

Ellátandó feladatok:

- A Magyar Államkincstár közbeszerzési eljárásainak előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátása, melynek során az ügyintéző munkatárs belső mentorálási rendszerben, külső közbeszerzési szaktanácsadó bevonásával végzi feladatait. (Tipikusan: közbeszerzési eljárások előkészítésével kapcsolatos dokumentumok összeállítása, szakmai együttműködés a belső szervezeti egységekkel, szervezeti egységek közötti levelezés, a bírálóbizottság munkájának koordinálása, egyéb közbeszerzési dokumentumok összeállítása, kapcsolattartás a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval, annak munkájának koordinálása, az eljárásokkal összefüggő dokumentálási, engedélyeztetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellátása) – Az eljárásokkal összefüggő dokumentálási, engedélyeztetési és adatszolgáltatási kötelezettség elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a Magyar Államkincstár vonatkozó belső szabályzatainak az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetemi szintű jogász vagy közgazdász szakképzettség; okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy pénzügyi szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskola szintű, a közbeszerzési eljárásokkal összefüggő egyéb végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához
 • Felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások
 • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyetemi szintű jogász szakképzettség
 • közbeszerzéssel kapcsolatos végzettség/tapasztalat
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, önálló munkavégzés,
 • megbízhatóság, együttműködési és kezdeményező készség,
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,
 • magas szintű koordinációs és kommunikációs készség,
 • kiváló problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél
 • Kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolata.
 • Kérjük, hogy jelentkezésében jelölje meg bérigényét.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szenczi Erika osztályvezető nyújt, a 06-1-327-3459 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az allas@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a Hpf-1080/2019. azonosító számot, valamint a munkakör pontos megnevezését: „közbeszerzési referens”. A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>