Közbeszerzési referens

2019. május 20.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2020. 12. 31-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet, 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseivel kapcsolatos előterjesztések készítésében a Képviselő-testület, és a Képviselő-testület illetékes Bizottsága részére. Szükség esetén, az Irodavezető utasítására részt vesz a Képviselő-testület és a Képviselő-testület Bizottságainak az ülésein. Közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseivel kapcsolatosan az Önkormányzat éves költségvetésének tervezésében illetve összeállításában, valamint az Önkormányzat éves közbeszerzési tervének összeállításában, az év közben esetelegesen szükséges módosításhoz szükséges képviselő-testületi döntések előkészítésében. Közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési eljárásai külső és belső lebonyolításában, ezen belül a közbeszerzési eljárások megindításában, az eljárás megindításához szükséges feltételek biztosításában. Gondoskodik az egyes közbeszerzési eljárások megfelelő dokumentálásáról. Előkészíti a közbeszerzésekhez szükséges dokumentációkat (specifikációk, ajánlati dokumentációk összeállítása). Elkészíti a közbeszerzésekkel kapcsolatos beszámolókat, jelentéseket.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség.,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az ellátandó feladat terén szerzett szakmai gyakorlat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • közigazgatásban szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási szakvizsga
 • közbeszerzési referens OKJ-s bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata
 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet alapján elkészített önéletrajz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagnak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Várhelyi Zsuzsanna Gabriella nyújt, a 061/462-3287 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Mészáros-Rajczi Andrea részére a rajczi.andrea@erzsebetvaros.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.erzsebetvaros.hu – 2019. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erzsebetvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>