Közbeszerzési referens

2019. május 13.

a Pannon Egyetem
Jogi és Beszerzési Igazgatósága
 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

ügyintézői – közbeszerzési referensi

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.            

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közbeszerzési referens főbb feladatai: – az ajánlatkérő működése során a szervezeti egységhez beérkező beszerzési igények, közbeszerzési előterjesztések feldolgozása, – a beszerzési igények pénzügyi fedezetének lekötése, kötelezettségvállalás rögzítése, – közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési igények esetén ajánlattételi eljárás lefolytatása, – szakmai együttműködés a belső szervezeti egységekkel, – közbeszerzési eljárások teljes körű előkészítése, – ajánlatkérőhöz beérkező ajánlatok elbírálásának koordinálása (bíráló bizottság munkájának összefogása, döntés előkészítő anyagok készítése), – az eljárásba bevont szakemberek koordinálása, szakterületi egyeztetések lefolytatása, szerződéstervezetek előkészítése, összeállítása, – együttműködés külső közreműködőkkel, különösen felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókkal, – Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felhasználói szintű használata, napi szintű figyelése, dokumentumok kezelése, – közbeszerzés eredményeként létrejött szerződések nyomon követése, teljesítésének támogatása, – ajánlatkérőhöz beérkező számlák kezelése, feldolgozása, – közbeszerzési tervezési, adatszolgáltatási feladatok, – részvétel az ajánlatkérő Közbeszerzési Bizottságának munkájában. A közbeszerzési referens feladatait a Jogi és Beszerzési Igazgatóság igazgatójának irányítása mellett végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • közbeszerzési referens szakképesítés.
 • Előnyt jelent:
 • államilag elismert, középfokú komplex, vagy azzal egyenértékű angol nyelvvizsga
 • közbeszerzések lebonyolításában szerzett legalább 3 éves tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • kísérőlevél dr. Kovács Gyula kancellárnak címezve (hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére),
 • részletes, aláírt, fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél, a bruttó bérigény megjelölésével,
 • az iskolai végzettséget, egyéb szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata,
 • érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni.
 • formanyomtatványok – Bizalmas személyi adatlap, Nyilatkozat (a www.uni-pannon.hu, Álláspályázatok menüpontjából letölthetők).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Jogi és Beszerzési Igazgatóság igazgatója nyújt, a 06-30/348-7834 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1195 , valamint a munkakör megnevezését: ügyintézői – közbeszerzési referensi. VAGY
 • Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint 29.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Pannon Egyetem honlapja – 2019. április 23.
 • Egyetemi Körlevél – 2019. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Bérezés megállapodás szerint. A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu, Álláspályázatok menüpont) letölthetők, további információk a Munkaügyi Főosztályon (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: 06-88/624-236), szakmai információk a Jogi és Beszerzési Igazgatóság igazgatójától (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: 06-30/348-7834) szerezhetők be. A pályázattal kapcsolatban személyes meghallgatásra kerülhet sor.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>