Közbeszerzési referens

2019. május 13.

Magyarságkutató Intézet 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Nádor utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közbeszerzési törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása (dokumentációk összeállítása, bírálóbizottságban közbeszerzési szakértelem biztosítása, az eljárások hirdetményeinek megjelentetése). A kiemelt termékek közbeszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzése a mindenkori szabályozásnak megfelelően. A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatási feladatok teljesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi szintű közgazdasági vagy jogi végzettség,
 • Magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • minimum 1 év közbeszerzési területen szerzett gyakorlat
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzési referensi képesítés

Elvárt kompetenciák:

 • Motiváció, nyitottság, képesség a csapatmunkára,
 • önálló munkavégzés, szakmai fejlődési igény,
 • problémamegoldó képesség,
 • kezdeményező és együttműködési készség,
 • szorgalom, hivatástudat, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató magyar nyelvű fényképes önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt nem áll, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gőcze Fruzsina nyújt, a 30/3099877 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Gőcze Fruzsina részére a szemelyugy@mki.gov.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>