Közbeszerzési referens

2019. február 10.

Szent Rókus Kórház és Intézményei
Központi Igazgatóság

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 , Gyulai Pál utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ajánlatkérő oldalon részvétel a közbeszerzési eljárások teljes körű előkészítésében, lebonyolításában:közb. eljárásokhoz szükséges tervek, statisztikák, adatszolgáltatások összeállítása;közb. állásfoglalások, szakvélemények elkészítése; beszerzési igények közb. minősítése aktuális tenderek nyomon követése; adatbázisok, iratok naprakész karbantartása; szerződések előkészítésének támogatása. Illetmény a Kjt. törvény, illetve megegyezés szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, vagy képzettség, közbeszerzési referens képesítés Minimum 1 év releváns szakmai tapasztalat ajánlatkérői oldalon Jogszabályi előírások ismerete Felhasználői szintű MS Office ismeretek Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek ,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Egészségügy területén szerzett közbeszerzési referensi tapasztalat, államigazgatási, költségvetési ismeret,

Elvárt kompetenciák:

  • Pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság, tárgyalási tapasztalat, kiváló kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével, végzettséget tanúsító okirat(ok) másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, motivációs levél (magyar nyelven).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szent Rókus Kórház és Intézményei címére történő megküldésével (1085 Budapest, Stáhly utca 7-9. III.330. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Közbeszerzési referens.
  • Elektronikus úton Karcsai Éva humánpolitikai osztályvezető részére a karcsai.eva@rokus.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.rokus.hu – 2019. február 1.
  • www.aeek.hu – 2019. február 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>