Közbeszerzési referens

eupalyazatiportal.hu

Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Jelentkezési határidő: 2018. december 15.

Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Közbeszerzési Önálló Csoport

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Árpád út 28-32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

közbeszerzési, közbeszerzési értékhatár alatti eljárások, BVOP beszerzések, kommunikációs beszerzések, központosított közbeszerzések előkészítése, lefolytatása, Európai Uniós támogatásokból finanszírozott projektek (köz)beszerzéseinek koordinálása, előkészítése, lebonyolítása; nyomon követi a szerződések teljesítését, végzi a szükséges szerződés módosítások előkészítését; eljárás a munkakörbe tartozó feladatokkal összefüggő szabálytalansági, vitarendezési, jogorvoslati, peres eljárások során; közbeszerzésekkel, beszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése; a munkakör ellátásához szükséges jogszabályi változások figyelemmel kísérése, ezzel összefüggésben vonatkozó igazgatói utasítások, rendelkezések felülvizsgálata; belső szabályzatban rögzítetteknek megfelelően ellenőrzési nyomvonal szerint folyamatba épített ellenőrzések végzése, kockázatkezelés; feladatait az igazgatóság szervezeti egységeivel, megbízott közbeszerzési szakértőivel együttműködve végzi; az igazgatóság Közbeszerzési Önálló Csoportját irányító szakágazati vezető tartós távolléte idején a csoport munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, jogász végzettség,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • erkölcsi bizonyítvány
  • 3 év közbeszerzési szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Felsőfokú képesítés, közbeszerzési referens, közbeszerzési szakjogász végzettség,
  • EKR ismerete
  • központosított közbeszerzés területén szerzett jártasság
  • jogi szakvizsga

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Juhász D. Katalin részére a szemelyugy@eduvizig.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatási jogviszonyra a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. IV. fejezetében, illetve a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eduvizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>