Közbeszerzési referens

2018. október 30.

Magyar Állami Operaház
Beszerzési osztály

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény anyag-, áru- és szolgáltatás beszerzéseivel, központosított beszerzéseivel kapcsolatos feladatok, valamint közbeszerzési eljárások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos intézményi feladatok ellátása. Beszerzési, közbeszerzési dokumentumok, hirdetmények, nyilvántartások, jelentések, adatszolgáltatások elkészítése, kezelése. A központosított közbeszerzéssel kapcsolatos intézményi feladatok teljes körű ügyintézése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, jogi/műszaki/gazdaságtudományok képzési területen szerzett felsőfokú iskolai végzettség,
 • közbeszerzési – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzési referens szakképzettség
 • ajánlatkérői oldalon szerzett közbeszerzési tapasztalat
 • projektmenedzsment területén szerzett tapasztalat
 • angol és / vagy német nyelv társalgási szintű ismerete.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • magas szintű koordinációs és kommunikációs készség
 • önálló, pontos munkavégzés,
 • a vonatkozó jogszabályok pontos ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítvány(ok), esetleges középfokú C típusú (B2) angol/német nyelvvizsga bizonyítvány másolata, a pályázó saját nyilatkozata büntetlen előéletéről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika humánpolitikai koordinátor nyújt, a 06-1-814-7245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kalmár Mónika részére a allas@opera.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően véleményező bizottság által (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 4 hónap. Az illetmény megállapítása megegyezés szerint történik a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>