Közbeszerzési referens

2018. október 10.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
Vagyonkezelői Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű – gyermekgondozás miatt 2020.01.19-ig tartó közszolgálati jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 , Pesti út 165.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködés a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal által indított közbeszerzési eljárások koordinálásában, lefolytatásában az előkészítéstől a szerződéskötésig. Éves közbeszerzési terv elkészítése. Közbeszerzési eljárásokhoz szükséges tervek, statisztikák összeállítása a helyi és uniós irányelveknek megfelelően. Adatbázisok és kapcsolódó iratok naprakész karbantartása. Szerződések előkészítése, az eljárásokkal összefüggő adminisztratív és technikai feladatok ellátása. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási, engedélyeztetési és adatszolgáltatási kötelezettség elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász, közgazdász vagy műszaki szakképzettség,,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Közbeszerzésben szerzett releváns szakmai gyakorlat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Közbeszerzési referens OKJ-s szakképzettség
 • Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó regisztrációhoz szükséges feltételek teljesülése.

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, pontos, precíz, konstruktív munkavégzés,,
 • Kiváló írásbeli, szóbeli kommunikáció,,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajza,
 • A végzettségeket, szakképzettségeket igazoló oklevelek másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához,
 • Motivációs levél,
 • Az esetleges előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bánóczi Zoltán, a Vagyonkezelői Iroda vezetője nyújt, a 061/253-3379 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 165. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz-2/73/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Közbeszerzési referens. VAGY
 • Elektronikus úton Dr. György-Rúzsa Ágnes, jegyző részére a allas@rakosmente.hu E-mail címen keresztül. VAGY
 • Személyesen: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál, Budapest, 1173 , Pesti út 165. földszint .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az e-mail tárgy sorában kérjük megadni: „Jelentkezés Közbeszerzési referens álláspályázatra”. Személyes vagy postai benyújtásnál a borítékon kérjük feltüntetni: „Jelentkezés Közbeszerzési referens álláspályázatra Sz-2/73/2018.”Az érvényes pályázók (akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják) személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével a jegyző dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.rakosmente.hu – 2018. október 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot időben benyújtottnak kell tekinteni, amennyiben legkésőbb 2018. október 19. éjfélig e-mailen megküldték, illetve postára adták, továbbá személyes benyújtás esetén 2018. október 19. napján ügyfélfogadási idő végéig benyújtották. A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>