Közbeszerzési referens

2018. szeptember 24.

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 , Garibaldi utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közbeszerzési eljárások végrehajtásához kapcsolódó közbeszerzési referensi feladatok ellátása, így különösen:

 • Közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása, előterjesztések, iratanyagok elkészítése, adminisztratív feladatok ellátása.
 • A jelentkezések / ajánlatok elbírálásában való részvétel.
 • A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó adat- és információszolgáltatási feladatok végrehajtása.
 • Közbeszerzési kérdésekben vélemények, állásfoglalások előkészítése.
 • Verseny újranyitásos eljárások, esetlegesen közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések előkészítése, lefolytatása, iratanyagok elkészítése, adminisztratív feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • OKJ-s közbeszerzési referensi képesítés – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Legalább 3 éves ajánlatkérői oldalon közbeszerzési eljárások lebonyolításában szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, jogi végzettség,
 • Központosított közbeszerzési gyakorlat, költségvetési szervnél szerzett gyakorlat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Pontosság, precizitás, megbízhatóság, teherbírás,
 • Felelősségteljes, önálló munkavégzésre való alkalmasság,
 • Jó szervezőkészség, kapcsolatteremtő készség, tárgyalókészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Fizetési igény megjelölése
 • Végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Szepesi Katalin részére a titkarsag@nkoh.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>