Közbeszerzési osztályvezető

2019. október 31.

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Közbeszerzési Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1012 BUDAPEST, Márvány utca 1/d.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondoskodik a Főigazgatóság éves Közbeszerzési tervének elkészítéséről, valamint annak közzétételéről, időszakos felülvizsgálatáról, módosításáról, felel az egyes közbeszerzési eljárásokkal összefüggő adatszolgáltatási feladatok ellátásáért; ellenőrzi a Főigazgatóság beszerzési igényei tekintetében az egybeszámítási vizsgálatok elvégzését; gondoskodik a Főigazgatóság közbeszerzési eljárásainak előkészítése, szervezése, lefolytatása körüli teendők megvalósításáról, koordinálja a közreműködő szakterületek munkáját; gondoskodik a közbeszerzési iratanyagok elkészítése és az eljárás eredményeként a szerződés megkötése körüli teendők elvégzéséről; felel a közbeszerzési bírálóbizottság munkájának megszervezéséért, részt vesz a közbeszerzési bírálóbizottság munkájában, az ott született döntési javaslatot elnöki jóváhagyásra előterjeszti; gondoskodik a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságon keresztül megvalósuló beszerzési eljárások megszervezéséről, lefolytatásáról, az eljárásokhoz kapcsolódó iratanyag elkészítéséről, a szerződések megkötéséről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, vagy Egyetem,
  • Felsőfokú iskola végzettség (jogi, közgazdasági, közbeszerzéshez kötődő), Magyar állampolgárság, magyar nyelvtudás, cselekvőképesség, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, felhasználói szintű számítógépes felhasználói gyakorlat, legalább 3 éves szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Jogi szakvizsga, Közbeszerzési referensi és/vagy szakjogászi végzettség, FAKSZ jogosultság megléte, Legalább 3 éves vezetésben szerzett tapasztalat (minimum 3-4 fő vezetése), Vízügyi igazgatási területen szerzett tapasztalat. Minimum 20 főt foglalkoztató cégnél legalább 5 éves közbeszerzések teljes körű lebonyolításában szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, motivációs levél. Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palánkay Patrícia osztályvezető nyújt, a 2254400/10235 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Palánkay Patrícia osztályvezető részére a palankay.patricia@ovf.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • OVF honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv), a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) és a munkáltató belső szabályzatainak a rendelkezései az irányadók. Az OVF pályázatokhoz tartozó adatkezelési tájékoztatója a www.ovf.hu oldalon található.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>