Közbeszerzési munkatárs

2019. január 21.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Közbeszerzési Osztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési munkatárs

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Ellátja a Hatóság közbeszerzési feladataival kapcsolatos teendőket;
 • kapcsolatot tart a Hatóság szakterületeivel és a közbeszerzési lebonyolító külső partnerrel;
 • részt vesz a közbeszerzési eljárások előkészítésében, az ajánlattételi, értékelési, lezáró és teljesítéshez kapcsolódó szakaszok érdemi és adminisztratív feladatvégzésében;
 • részt vesz az ajánlatevőkkel lefolytatott tárgyalásokban;
 • részt vesz a közbeszerzési bíráló bizottság munkájában;
 • részt vesz a Hatóság beszerzéseinek közbeszerzési egybeszámítási vizsgálatában;
 • részt vesz a Hatóság közbeszerzési terve elkészítésében, rendszeres felülvizsgálatában;
 • részt vesz a Hatóság közbeszerzési tevékenységének eseti és rendszeres beszámolóinak, a kapcsolódó statisztikáinak, jelentéseinek összeállításában;
 • gondoskodik a Hatóság kötelező közbeszerzési adatszolgáltatásaival kapcsolatos teendőkről.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A Kbt., valamint az ahhoz kapcsolódó jogszabályok alapos ismerete;
 • A jelentkezéshez bármely egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség megfelelő, de kiemelten: főiskola, vagy egyetemi szintű közgazdász szakképzettség; okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező, vagy pénzügyi szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű, a közbeszerzési eljárásokkal összefüggő egyéb végzettség; illetve jogász végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogász végzettség;
 • közbeszerzési szakjogász képesítés;
 • közbeszerzések teljes körű lebonyolításában szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat;
 • OKJ-s közbeszerzési referens képesítés;
 • FAKSZ névjegyzékben szereplés;
 • közigazgatási szervnél szerzett tapasztalat;
 • tárgyalóképes angolnyelv-tudás

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, jó kapcsolattartó – és szervezőkészség,
 • magas szintű együttműködő és konfliktuskezelési készség,
 • magas szintű koordinációs és kommunikációs készség,
 • terhelhetőség, kezdeményezés,
 • logikus gondolkodás, határidő-érzékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes, magyar nyelvű szakmai önéletrajz; motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00123/index.html oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követő egy hónapon belül történik. A munkakör a kiválasztási folyamat után azonnal betölthető. Felhívjuk figyelmét, hogy csak azokat a pályázókat áll módunkban személyesen is meghallgatni, akik képzettségük, ismereteik és szakmai tapasztalataik alapján elképzeléseinknek mindenben megfelelnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>