Közbeszerzési jogi referens

2019. július 31.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Jogi és Igazgatási Főosztály Közbeszerzési Osztályára
        

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési jogi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.

Ellátandó feladatok:

Közbeszerzési eljárások előkészítése, és bonyolítása; közbeszerzési eljárások eredményeként létrejövő szerződések előkészítése, véleményezése, egyeztetése; főigazgatói döntések előkészítése; jogszabály értelmezés, közbeszerzési eljárások menedzselése. Jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérése. Kapcsolattartás a Főigazgatóság munkatársaival és az illetékes külső szervekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közbeszerzési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem,
 • jogász végzettség,
 • közbeszerzési referens (OKJ) végzettség
 • Microsoft Office legalább felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga vagy közigazgatási szakvizsga;
 • uniós vagy hazai forrásból megvalósuló projektek megvalósításában szerzett tapasztalat;
 • beszerzési/közbeszerzési tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség,
 • rugalmasság,
 • terhelhetőség,
 • minőségi és hatékony munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • precizitás, pontosság,
 • rendszerszemlélet,
 • logikus gondolkodás,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelés,
 • határozottság,
 • elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél (melyben kérjük a bruttó bérigény megjelölését is)
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy annak igénylését igazoló irat (tértivevény) fénymásolata
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata – amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati elbírálásában részt vevők a pályázati anyagban szereplő adatokat megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Urbán Zsolt osztályvezető nyújt, a +36 70/686-9247 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton humanpolitika@szgyf.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A pályázók írásos tájékoztatást kapnak a döntésről

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.szgyf.gov.hu – 2019. július 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.szgyf.gov.hu honlapon talál.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szgyf.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>