Közbeszerzési főreferens

eupalyazatiportal.hu

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága. Jelentkezési határidő: 2014. március 14.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága
Pénzügyi és Gazdasági Főosztályán

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési főreferens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Huszti út 42.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

396/2012. (XII.20.) Korm. rendelet VIII. munkakörcsoport 3. számú munkakör alapján közbeszerzési feladatok

Ellátandó feladatok:

A NAV Bűnügyi Főigazgatósága, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárások lebonyolításának előkészítése (felhívások, dokumentációk, szerződés-tervezetek elkészítése) és teljes körű lefolytatása a Kbt., a Közbeszerzési Szabályzat, valamint az összeférhetetlenségi szabályok betartásával. A Közbeszerzési törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek figyelemmel kísérése és teljesítése, előírt tájékoztatók készítése. Közreműködés az éves közbeszerzési terv és a statisztikai összegzés összeállításában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, adatszolgáltatás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, valamint a NAV Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség: jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, közigazgatási-szervező szakképzettség; VAGY felsőoktatásban szerzett szakképzettség ÉS közbeszerzési referens szakképesítés,
 • Közbeszerzési eljárásokban ajánlatkérői oldalon szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alap-, és/vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű szabálytudat-szabálytartás, minőségre törekvés, önfejlesztés, döntési képesség,
 • Jó szintű problémamegoldó képesség, kommunikációs készség, önállóság, felelősségvállalás, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rend. 8. §-a alapján; az önéletrajz minta az alábbi linken elérhető: http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/allaspalyazat), motivációs levél, iskolai végezettséget, szakképzettség, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Novák Géza pénzügyőr százados osztályvezető (novak.geza@nav.gov.hu) nyújt, a +36-1/430-9332 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága címére történő megküldésével (1525 Budapest, Postafiók 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60000-1/2316/2014. , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési főreferens.
 • Elektronikus úton Dorogi Zsuzsanna részére a bfoig.hpf@nav.gov.hu E-mail címen keresztül 
 • Személyesen: Dorogi Zsuzsanna, Budapest, 1122 Budapest, Hajnóczy utca 7-9. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyaguk alapján a formai-tartalmi követelményeknek megfelelő és az előírt feltételekkel rendelkező jelöltek közül a bizottság által előzetesen szűrt jelentkezők kerülnek behívásra és személyes elbeszélgetésre. A pályázat eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítésének további jogszabályi feltétele a nyertes pályázó vonatkozásában: munkáltató általi beutalás előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra; munkáltató általi biztonsági célú ellenőrzés lefolytatása, hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat elvégzéséhez; összeférhetetlenség vizsgálata. Az illetmény megállapítása a meghirdetett munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség alapján történik. A munkakör 6 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nav.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>