Közbeszerzési főosztályvezető

2020. március 22.

Pécsi Tudományegyetem
Kancellária, Közbeszerzési és Beszerzési Igazgatóság, Közbeszerzési Főosztály
         

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési főosztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 évig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős – az éves közbeszerzési terv és az éves statisztikai összegzés elkészítése, – közbeszerzési eljárások lebonyolítása, – tájékoztatást nyújt közbeszerzési kérdésekben, – javaslatot tesz az Egyetem szakszerű és jogszerű működését elősegítő közbeszerzési megoldásokra, – vezeti a közbeszerzések adatairól szóló nyilvántartást és elkészíti a benyújtott igények alapján az adatszolgáltatást, – szakértői egyeztetést folytat az Egyetem szervezeti egységeivel és külső szervezetekkel közbeszerzési kérdésben, – közbeszerzési peres eljárásban szakértőként vesz részt, – közbeszerzési eljárásban biztosítja a közbeszerzési szakértelmet, – kapcsolatot tart külső szakértőkkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy Egyetem, bármely szakon szerzett felsőfokú végzettség,
 • legalább 5 éves szakmai tapasztalat hazai és uniós forrásból finanszírozott közbeszerzési eljárások önálló lebonyolításában
 • legalább 2 éves vezetői tapasztalat
 • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére való jogosultság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államigazgatási vagy jogi felsőfokú végzettség
 • Ajánlattevői oldalon folytatott legalább 2 éves releváns szakami gyakorlat
 • Idegennyelv tudás
 • Miniszterelnökség Közbeszerzési és Felügyeleti Főosztály vagy/és Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály részére minőségellenőrzési tevékenység folytatása
 • Pályázatírás során szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai koncepció ismertetése, szakmai önéletrajz • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (nem PTE közalkalmazott pályázó esetében) a kinevezéskor benyújtandó – PTE közalkalmazott pályázó esetén nem szükséges benyújtani
 • végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata • hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek
 • nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. május 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton http://hr.pte.hu/allas oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • PTE honlap – 2020. február 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>