Közbeszerzési feladatok

2019. július 24.

Budapest Főváros Kormányhivatala
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Közbeszerzési Osztály
 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, Budapest, Teve utca 1/a-c.

Ellátandó feladatok:

Közbeszerzési eljárások teljes körű előkészítése és lefolytatása, előterjesztések, iratanyagok elkészítése, adminisztratív feladatok ellátása, bírálóbizottsági munka koordinálása, jelentkezések / ajánlatok elbírálásában való részvétel, közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó adat- és információszolgáltatási feladatok végrehajtása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közbeszerzési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, főiskola és OKJ szerinti közbeszerzési referens vagy azzal egyenértékű közbeszerzési szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Közbeszerzési területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete,
 • EKR, SSO és KH CoRe rendszerek ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jogi egyetemi végzettség,
 • Európai uniós projekt lebonyolításában szerzett releváns tapasztalat,
 • Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói jogosultság.

Elvárt kompetenciák:

 • precizitás,
 • megbízhatóság,
 • teherbírás,
 • önálló munkavégzés,
 • jó szervezőkészség,
 • kapcsolatteremtő készség,
 • tárgyalókészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • Nyilatkozat, mely szerint benyújtott pályázatában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Bognár Imréné osztályvezető részére a bognar.imrene@bfkh.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A személyes interjún részt vevő pályázók elektronikusan illetve telefonon értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alatt, kormányzati szolgálati jogviszonyban történik. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. A feladat ellátása vagyonnyilatkozat-tételhez kötött. Próbaidő: 6 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>