Közbeszerzési és beszerzési referens

2020. március 22.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Jogi Igazgatóság
Közbeszerzési és Beszerzési Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési és beszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közbeszerzési eljárások lebonyolításával, adminisztrációval kapcsolatos feladatok: Közbeszerzési eljárások teljes körű előkészítése, tervezése, lebonyolítása és az eljárások jogszerűségének biztosítása. Elbírálás koordinálása (bíráló bizottság munkájának összefogása, döntéselőkészítő anyagok készítése). Az eljárásba bevont szakemberek koordinálása, szakterületi egyeztetések lefolytatása, szerződéstervezetek előkészítése, összeállítása. Együttműködés külső közreműködőkkel. Szerződéskötések megszervezése. Az ellenőrzésre jogosult szervek számára adatszolgáltatás. Éves közbeszerzési tervezési, adatszolgáltatási feladatok. A közbeszerzési értékhatár alatti értékű, illetve a kivételi körbe tartozó beszerzések teljes körű lebonyolítása, véleményezése, nyilvántartása. Központosított közbeszerzési eljárások második szakasza szerinti eljárások teljes körű lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, jogász szakképzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség,
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség lefolytatása,
 • Hozzájárulás a munkakör betöltéséhez szükséges képzések elvégzéséhez.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közbeszerzés és/vagy beszerzési eljárások lebonyolításával, ellenőrzésével kapcsolatos – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • OKJ szerinti közbeszerzési referens vagy azzal egyenértékű közbeszerzési szakképesítés.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs készség,
 • Jó szintű megbízhatóság és terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai életutat bemutató önéletrajz,
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adataiba a pályáztató betekinthet.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Pintér Szilvia részére a allaspalyazatok@emet.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajz alapján történik. A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok közül előzetes szűrés alapján kerülnek behívásra a jelöltek a személyes elbeszélgetésre. A benyújtási határidőt és meghallgatást követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről. A személyes meghallgatáson eredetiben bemutatandó iratok: végzettséget, képesítést igazoló oklevelek és bizonyítványok.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.emet.gov.hu – 2020. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emet.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>