Közbeszerzési/beruházási ügyintéző

2019. március 5.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési/beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2019.03.18. – 2021.12.31-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Ellátandó feladatok:

A közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési eljárás dokumentumainak közbeszerzési-jogi minőség-ellenőrzése. Beruházások projektmenedzseri feladatainak ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési eljárásaival és beruházásaival kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Főiskola, vagy egyetemi szintű szakképzettség (műszaki/közgazdasági/jogi) okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű, a közbeszerzési eljárásokkal összefüggő egyéb végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • Legalább 2 éves közbeszerzési szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § 1. sz. melléklete szerinti formátumban
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ilkovics Elza irodavezető nyújt, a 87/511-166 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/181/2019. , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési/beruházási ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.tapolca.hu – 2019. február 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. tapolca.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>