Közbeszerzési asszisztens

2019. június 12.

Nemzeti Sportközpontok 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezető mellett asszisztensi feladatok ellátása, vezető munkájának segítése, táblázatok, nyilvántartások vezetése, iktatóprogram használata. Kapcsolatot tart a közbeszerzési eljárásban részt vevő partnerekkel. Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó adminisztráció, feladatok ellátása, közbeszerzési dokumentumok kezelése. Részt vesz a közbeszerzési eljárások előkészítési feladataiban, dokumentumok beszerzésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) NSK Közalkalmazotti Szabályzata az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • legalább 1-3 év hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
  • pontos adminisztrációs készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • közbeszerzési eljárásban szerzett tapasztalat
  • közbeszerzési referens képesítés

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű kommunikációs és együttműködő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai tapasztalat, iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hpgy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Kélinger Zoltán részére a allasajanlat@mnsk.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatokról a munkáltató által összehívott szakmai bizottság dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnsk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>