Közbeszerzés-ellenőrzési referens

2021. augusztus 30.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Módszertani és Szabályozási Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzés-ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024.04.27-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 , Váci út 45. E.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A pályázatkezeléssel, támogatási jogviszonyokkal kapcsolatos közbeszerzés-jogi szempontú ellenőrzési feladatok ellátása. Az uniós forrásból finanszírozott támogatási szerződések kedvezményezettjei által lefolytatott közbeszerzési eljárások, valamint az ahhoz kapcsolódó szerződésmódosítások közbeszerzés-jogi szempontú utóellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése, továbbá az ehhez kötődő adminisztratív és koordinációs tevékenységek ellátása. Írásbeli vélemény készítése a kedvezményezettek és a nyertes ajánlattevők között létrejött szerződések módosítását megelőzően, illetve azt követően (utóellenőrzés) a módosítás jogszerűségéről, megalapozottságáról. Együttműködés a szervezeti egységek feladat- és hatáskörébe tartozó támogathatósági, elszámolhatósági, műszaki szempontú utóellenőrzés folyamatos közbeszerzés-jogi minőségbiztosításában a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és eljárásrendek szerint. Állásfoglalás készítése a pályázatkezelés, valamint a projektmegvalósítás során felmerülő közbeszerzés – jogi kérdésekben, szakmai együttműködésben más szervezeti egységekkel. A szabályozókban előírt nyilvántartások vezetése az ott meghatározott tartalommal, illetőleg közvetlen felettese utasítására jelentések, beszámolók, adatszolgáltatások készítése a meghatározott tartalommal és rendszerességgel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Emelt szintű szakképesítés, Közbeszerzési referens képzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Legalább fél év közbeszerzési területen szerzett tapasztalat,
 • Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, Jogász végzettség,
 • EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat,
 • Középfokú nyelvvizsga,
 • EMIR, EUPR rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • Ügyfélorientált szemléletmód, kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,
 • Együttműködési készség, csapatmunka,
 • Nagy munkabírás, önálló, hatékony, határidőre történő munkavégzés,
 • Precizitás, felelősségtudat,
 • Kezdeményezőkészség, jó problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Nyilatkozat, vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kollár Evelin nyújt, a +36 (1) 896-5439 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton https://emmi.karrierportal.hu/allas/kozbeszerzes-ellenorzesi-referens-960 oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezés feltétele a hiánytalan pályázati anyag beadása, valamint a követelményeknek való megfelelés. Az elbírálás a pályázatok beérkezési sorrendjében történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>