Közbeszerzés ellenőrzési referens

2020. február 10.

Magyar Államkincstár
EU Támogatási Főosztálya

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzés ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Vadász utca 16.

Ellátandó feladatok:

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet között létrejött szerződésben foglaltak szerint közreműködik a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) és Versenyképes Közép-Magyarország Operatív program (VEKOP) Közreműködő Szervezeti feladatainak ellátásában, különös tekintettel hivatkozott rendeletben meghatározott szempontok szerint a közbeszerzési eljárások ellenőrzési feladatai vonatkozásában; – részvétel a közreműködő szervezeti feladatellátás alapját képező belső eljárásrendek készítésében, aktualizálásában; – nyilvántartó rendszerek naprakész vezetése (EMIR/EUPR); – elemzések, beszámolók, jelentések, kimutatások, prezentációk készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- részvétel az ellenőrzési feladatot szabályozó belső eljárásrend elkészítésében, aktualizálásában, a megyei irodák közbeszerzés ellenőrzésével foglalkozó kollegák koordinálásában; – 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott közreműködő szervezeti közbeszerzés ellenőrzési feladatok elvégzéséhez kapcsolódó módszertani kérdések kezelése, megyei ellenőrök szakmai segítése, – munkaköréhez kapcsolódóan ellátott feladatok során keletkezett információk alapján a szabálytalanságkezelésre vonatkozó szabályozás betartása és az észlelt szabálytalansági gyanú bejelentése az eljárásrendnek megfelelően; – a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása; – pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, a feladatkörébe tartozóan felelős a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, a szükséges módosítások aktualizálásáért, végrehajtásáért; – elvégzi a kedvezményezettek közbeszerzési eljárásának ellenőrzését; – szükség esetén részvétel a kedvezményezetteknél végzett helyszíni ellenőrzéseken; – részvétel a szakmai képzéseken, folyamatos önfejlesztés; – kapcsolattartás a szakmai területekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a Magyar Államkincstár vonatkozó belső szabályzatai az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség,
 • Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office)
 • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói regisztráció
 • közbeszerzési menedzsment szakirányú végzettség
 • közbeszerzési szakjogász és/vagy közbeszerzési referens (OKJ) végzettség
 • európai uniós támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
 • MS Office és kiemelten az Excel kiváló ismerete,
 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • jó rendszerező képesség, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Terézia főosztályvezető nyújt, a 06-1/452-8905 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton allas@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a Hpf/200-1/2020. iktatószámot és a feladatkör pontos megnevezését „közbeszerzés ellenőrzési referens”. A kinevezés határozatlan időre, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni. A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>