Kormánytanácsos (közbeszerzés)

2019. augusztus 9.

Pénzügyminisztérium
Jogi és Kodifikációs Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Kormánytanácsos (közbeszerzés)

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 – 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos szervezési, döntés-előkészítési feladatok ellátása, ezen belül a közbeszerzési dokumentumok megszerkesztése, a közbeszerzési bizottság üléseinek előkészítése. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, kapcsolattartás a beszerzés tárgya szerint illetékes szakfőosztály munkatársaival. A közbeszerzésekről szóló törvényben előírt ajánlatkérői kötelezettségek ellátása, közreműködés a közbeszerzési terv előkészítésében, közreműködés a beszerzéseket, illetve közbeszerzéseket érintő belső szabályozó szükség szerinti aktualizálásában. Közbeszerzési szempontú szakmai ellenőrzés elvégezése az uniós forrásból megvalósuló beszerzésekkel kapcsolatban. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekkel kapcsolatosan döntés-előkészítési, lebonyolítási feladatok ellátása, ezen belül az ajánlatkérési dokumentumok összeállítása, a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések lebonyolítása. Beszerzési, illetve közbeszerzési szakkérdésekben állásfoglalás készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogi végzettség.,
 • angol nyelvtudás, írásban és szóban egyaránt, legalább komplex középfokú (B2) típusú nyelvvizsga,
 • megbízhatóság, szervezet iránti lojalitás, felelősségtudat,
 • nagyfokú önállóság, jó problémamegoldó képesség, gyors, hatékony és alapos munkavégzés,
 • jó szervező- és kommunikációs készség, terhelhetőség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az angol jogi szaknyelv tárgyalási szintű ismerete,
 • államigazgatási területen, illetve közbeszerzési szakterületen szerzett több éves munkatapasztalat, tanulmányok,
 • központi államigazgatási szervben szerzett gyakorlat,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • jogi szakvizsga,
 • közbeszerzési referensképzés keretében szerzett képesítés,
 • közbeszerzési szakjogászi végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató magyar nyelvű fényképes önéletrajz,
 • Magyar nyelvű motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet/nyelvtudást tanúsító okiratok szkennelt változata,
 • Aláírt nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyaga adatbázisba történő rögzítéséhez,
 • Amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez, úgy nemleges nyilatkozat csatolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aponyi Benjamin nyújt, a 06 1 896 – 0368 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Pénzügyminisztérium részére a hr@pm.gov.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Pénzügyminisztérium, Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 – 4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A borítékon kérjük feltüntetni: PM 2019_42 kormánytanácsos (közbeszerzés). Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: PM 2019_42 kormánytanácsos (közbeszerzés). A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtás határideje : Személyesen : 2019.08.21. 12:00 óráig. Elektronikusan : 2018.08.21. éjfélig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=409#!DocumentBrowse – 2019. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Pénzügyminisztérium honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. . Illetménye kinevezéskor a Kit. kormánytanácsosi besorolási fokozatához tartozó sávon belül kerül megállapításra, (ehhez alanyi jogon csak a cafetéria juttatás kapcsolódik).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kormany.hu/hu/pénzügyminiszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>