Koordinációs és pályázati referens

eupalyazatiportal.hu

Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala. Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 15.

Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

koordinációs és pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9985 Felsőszölnök, Templom út 8.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet – 24. Koordinációs feladatkör, 3. sz. melléklet – 126. Titkársági, igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

Irányítja és ellenőrzi a pályázati, támogatási folyamatok szabályszerűségét, felelős a feladatok ellátásáért, a továbbadni szükséges támogatásokat megalapozó okiratok elkészítéséért, a támogatások elszámolását megalapozó dokumentáció kialakításáért. Gondoskodik arról, hogy az intézmények szakmai feladatainak ellátását megalapozó dokumentumok és nyilvántartások a fenntartónál rendelkezésre álljanak, ellenőrzésre alkalmasak legyenek és a valós adatokat tükrözzék. Koordinálja az intézményrendszer szereplői közötti információáramlást.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az OSZÖ és intézményei vonatkozásában: – kapcsolattartás a köznevelési intézményekkel és oktatási szakértővel a határidős feladatok ellátása kapcsán – beszerzési feladatok vonatkozásában előkészítési feladatok; a végrehajtás során egyeztetési feladatok ellátása – az OSZÖ-t és intézményeit érintő pályázatok, támogatások (hazai és anyaországi) vonatkozásában a támogatási igény előkészítése, illetve a támogatói okirat kiadásához szükséges adatszolgáltatás; pályázati dokumentáció benyújtása/hiánypótlása; szükség szerint a támogatást továbbadó okirat elkészítése és elszámolásra továbbadás az illetékes munkatárs részére – kapcsolattartás a belső ellenőrrel, az ellenőrzés előkészítésében, illetve az intézkedési terv végrehajtásában való közreműködés az OSZÖ és költségvetési szervei vonatkozásában – a hivatalvezető utasítása alapján testületi ülések előkészítésében való közreműködés – különböző nyilvántartások, adatbázisok és elektronikus rendszerek kezelése – egyéb, munkakörből adódó feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) személyi illetmény, cafetéria juttatás, teljesítményértékelés és juttatásrendszer, valamint a közlekedési költségtérítés szabályai az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Gazdaságtudományi/jogi/igazgatásszervezői/közigazgatási/államtudományi végzettség,
 • Szlovén nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Koordináció és igazgatás területén – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ECDL
 • B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • csapatmunka, mobilitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, képesítést, egyéb előnyt jelentő képesítést és tudást igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Anita nyújt, a 06-94-534-024 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala címére történő megküldésével (9985 Felsőszölnök, Templom út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 235/2021. , valamint a munkakör megnevezését: koordinációs és pályázati referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

munkáltatói jogkörben-hivatalos személyes találkozót követően

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.slovenci.hu – 2021. augusztus 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.slovenci.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>