Jogi referens

2017. április 18.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 2020. december 31-ig tartó közszolgálati jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Váci út 45. D.

Ellátandó feladatok:

Koordinációs feladatok: Részt vesz az operatív programok éves és záró jelentéseinek, éves összefoglalóinak, vezetői nyilatkozatainak az elkészítésében, annak jogi megfelelőségét ellenőrzi. Részt vesz az éves és záró jelentések, éves összefoglalók, vezetői nyilatkozatokra beérkezett észrevételek megválaszolásában, átvezetésében a dokumentumokban, különös tekintettel a jogi szempontú észrevételekre. Hitelesítési jelentések összeállításában való részvétel. Szervezetirányítási feladatok: Feladatai ellátása során szükség esetén együttműködik az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság valamennyi főosztályával. Funkcionális feladatok: Felel a programzáráshoz kapcsolódó jogi feladatok meghatározásáért és végrehajtásának nyomon követéséért. Részt vesz az operatív programok zárásának szabályozásában, különös tekintettel a jogi szempontú szabályozásra. Javaslatot tehet a végrehajtási folyamatok optimalizálására. Jogszabály tervezetek, előterjesztések, belső szabályozók véleményezését koordinálja. Részt vesz a Főosztály által készített előterjesztések elkészítésében, koordinálja az előterjesztések elkészítését, azok jogi szempontú minőségbiztosítását végzi Eljárásrendek, ellenőrzési nyomvonalak karbantartása, időközönkénti felülvizsgálata. Részvétel az előzetes feltételek teljesüléséről szóló jelentés elkészítésében. Részvétel a teljesítménytartalék felosztásának alapelveinek meghatározásában, és a felosztási módszertan elkészítésében. Részvétel a teljesítmény keretrendszer felügyeletében. Jogi támogatást nyújt a pályázati folyamatok egységességének érdekében szabályozó dokumentumok, eljárások, sablonok elkészítéséhez, módosításához, valamint a program- és projekt-végrehajtási eljárás során használandó dokumentumok egységes tartalmi és formai követelményeinek meghatározásához. Egyéb feladatok: Ellátja az EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott, az osztály feladatkörét érintő egyéb feladatokat. Eseti jellegű feladatok: Ellátja a Végrehajtási Koordinációt Ellátó Főosztály főosztályvezetőjének, és a Zárás Koordinációs Osztály vezetőjének döntése alapján a feladatkörébe utalt eseti feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kormánytisztviselő feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 48/2016. (X. 14.) EMMI utasítás 1. mellékelt 9.9. pont 35. §-ban foglalt feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász végzettség, uniós pályázati területen szerzett jogi tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú angol nyelvvizsga (a nyelvhasználat nem elvárás a munkavégzés során),
 • TÁMOP, TIOP, EFOP, RSZTOP projektek kapcsán szerzett korábbi tapasztalat; uniós projektek megvalósítása során alkalmazandó jogszabályok ismerete, korábbi gyakorlati szintű alkalmazása,

Elvárt kompetenciák:

 • Ügyfélorientált szemléletmód, kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Erkölcsi bizonyítvány,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Frank Judit nyújt, a +36 1 896 49 44 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Frank Judit részére a judit.frank@emmi.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>