Jogi, közbeszerzési ügyintéző

2021. október 15.

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

jogi, közbeszerzési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8600 Siófok, Fő tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 20. feladatkör I. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a beszerzésekkel, közbeszerzésekkel kapcsolatos ügyintézés,
 • hatósági ügyekben jogi tanácsadás a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály munkatársai számára,
 • az osztály feladat- és hatáskörébe tartozó rendeletalkotási és –módosítási feladatok ellátása,
 • az osztály feladat- és hatáskörébe tartozó előterjesztések elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadó                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, műszaki szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a közbeszerzési eljárási lebonyolítása területén szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,
 • a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személy a teljes pályázati anyagba betekinthessen.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp László osztályvezető nyújt, a 84/504-261 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SFK/19.840-6/2021. , valamint a munkakör megnevezését: jogi, közbeszerzési ügyintéző. VAGY
 • Elektronikus úton Dr. Sárközy László jegyző részére a jegyzo@siofok.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A kinevezés elfogadásával a pályázó elfogadja a munkaidő keretben – a hivatali munkarendtől eltérő – történő munkavégzést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.siofok.hu – 2021. szeptember 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>