Jogi és közbeszerzési referens

2020. szeptember 14.

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Fogvatartási Ügyek Szolgálata EFOP Projektiroda

a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. §, illetve a 287/R. § alapján

pályázatot hirdet

jogi és közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.10.01. – 2021.03.31-ig tartó rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1064 Budapest, Rózsa u.75-79.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, “Fogvatartottak reintegrációja” című projekt keretében ellátandó alábbi feladatok: felel a projekt megvalósításához szükséges szerződések tervezeteinek elkészítéséért, véleményezésért, jogi szempontú átvizsgálásáért

 • folyamatos jogi szakmai támogatás a projektvezető és a koordinációs vezető számára (jogszabályfigyelés, jogi állásfoglalások és útmutatók készítése)
 • felel a projekt során felmerülő (köz)beszerzési eljárások elkészítéséért, ajánlattételi felhívások, műszaki leírások, kapcsolódó vállalkozási szerződések elkészítéséért
 • előkészítő bizottság létrehozása, munkájának segítése
 • Bíráló Bizottságok felállításának előkészítése, a Bizottság munkájának teljes körű segítése (megbízólevelek elkészítése, Bontási és értékelési jegyzőkönyv, felterjesztések elkészítése)
 • ajánlattételi felhívások, eredményről szóló tájékoztatás megküldése a Közbeszerzési Hatóság részére
 • a (köz)beszerzési eljárások rögzítése az EPTK rendszerben
 • adatszolgáltatás a BvOP közbeszerzési tervének elkészítéséhez
 • együttműködési megállapodások elkészítése
 • segíti a bv. szervezeti referenst az adatkezelés, adatvédelem, iratkezelés ellenőrzésében
 • projekt előrehaladási jelentések, változás bejelentések, Támogatási szerződés módosítások elkészítésben való közreműködés
 • infrastrukturális feltételek megteremtésében való segítségnyújtás a koordinációs vezető részére
 • a tanácsadók által megtartott foglalkozásokhoz kapcsolódó eszköz-és anyagbeszerzések folyamatos koordinációja, segítése
 • együttműködés a projekt munkatársakkal, a Belügyminisztériummal, valamint a BvOP Társfőosztályaival (különösen a Jogi és Adatkezelési, valamint a Közgazdasági Főosztállyal)
 • egyéb, projektvezető és koordinációs vezető által adott feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései , a(z) 12. mellékletben meghatározottak: felsőfokú munkaköri osztály, E munkaköri kategória, főelőadói munkakör az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem,
 • Jogi egyetemi végzettség,
 • Megkezdett vagy befejezett közbeszerzési szakjogász vagy közbeszerzési referens képesítés és/vagy 3 év közbeszerzések lebonyolításában szerzett gyakorlat,
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Windows, Excel),
 • Egészségügyi alkalmasság,
 • Állandó belföldi lakóhely.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • EU-s projektek lebonyolításában szerzett gyakorlat,
 • célcsoport ismerete,
 • bv-s jogszabályok ismerete,
 • ECDL,
 • B kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:

 • Csapatmunkában való jártasság,
 • nagyfokú önállóság,
 • kiemelkedő szervezői és kommunikációs készség,
 • pontos, precíz munkavégzés,
 • mobilitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajz (mely időrendben tartalmazza a munkahelyek pontos megjelölésével az eddigi munkaviszonyban töltött időszakokat, továbbá a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket, ismereteket, szakmai tapasztalatokat).
 • Motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
 • Kérjük továbbá a munkavégzési hely pontos megjelölését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerek-Tamás Julianna koordinációs vezető nyújt, a 06-1-301-8333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kerek-Tamás Julianna koordinációs vezető részére a kerekt.julianna@bv.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Személyes meghallgatás esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges: • Az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok. • A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 41. §. (1) bekezdés a-f) pontja szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány. • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik. • A foglalkoztatási jogviszony jellege a 2018. évi CXV. törvény XVIII/A.fejezete alapján rendvédelmi alkalmazotti jogviszony.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bv.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>