Jogi és közbeszerzési referens

2019. augusztus 21.

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

jogi és közbeszerzési referens (rendvédelmi alkalmazotti jogviszony keretében)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.09.15.  – 2020.06.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, “Fogvatartottak reintegrációja” című projekt keretében ellátandó alábbi feladatok:

 • felel a projekt megvalósításához szükséges szerződések tervezeteinek elkészítéséért, véleményezésért, jogi szempontú átvizsgálásáért
 • folyamatos jogi szakmai támogatás a projektvezető és a koordinációs vezető számára (jogszabályfigyelés, jogi állásfoglalások és útmutatók készítése)
 • felel a projekt során felmerülő (köz)beszerzési eljárások elkészítéséért, ajánlattételi felhívások, műszaki leírások, kapcsolódó vállalkozási szerződések elkészítéséért
 • előkészítő bizottság létrehozása, munkájának segítése
 • Bíráló Bizottságok felállításának előkészítése, a Bizottság munkájának teljes körű segítése (megbízólevelek elkészítése, Bontási és értékelési jegyzőkönyv, felterjesztések elkészítése)
 • ajánlattételi felhívások, eredményről szóló tájékoztatás megküldése a Közbeszerzési Hatóság részére
 • a (köz)beszerzési eljárások rögzítése az EPTK rendszerben
 • adatszolgáltatás a BvOP közbeszerzési tervének elkészítéséhez
 • együttműködési megállapodások elkészítése
 • segíti a bv. szervezeti referenst az adatkezelés, adatvédelem, iratkezelés ellenőrzésében
 • projekt előrehaladási jelentések, változás bejelentések, Támogatási szerződés módosítások elkészítésben való közreműködés
 • infrastrukturális feltételek megteremtésében való segítségnyújtás a koordinációs vezető részére
 • a tanácsadók által megtartott foglalkozásokhoz kapcsolódó eszköz-és anyagbeszerzések folyamatos koordinációja, segítése
 • együttműködés a projekt munkatársakkal, a Belügyminisztériummal, valamint a BvOP Társfőosztályaival (különösen a Jogi és Adatkezelési, valamint a Közgazdasági Főosztállyal)
 • egyéb, projektvezető és koordinációs vezető által adott feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • jogi egyetemi végzettség,
 • megkezdett vagy befejezett közbeszerzési szakjogász vagy közbeszerzési referens képesítés és/vagy 3 év közbeszerzések lebonyolításában szerzett gyakorlat,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Windows, Excel),
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • állandó belföldi lakóhely,
 • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • EU-s projektek lebonyolításában szerzett gyakorlat,
 • célcsoport ismerete,
 • bv-s jogszabályok ismerete,
 • ECDL,
 • B kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:

 • Csapatmunkában való jártasság,
 • nagyfokú önállóság,
 • kiemelkedő szervezői és kommunikációs készség,
 • pontos, precíz munkavégzés,
 • mobilitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajz (mely időrendben tartalmazza a munkahelyek pontos megjelölésével az eddigi munkaviszonyban töltött időszakokat, továbbá a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket, ismereteket, szakmai tapasztalatokat).
 • Motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
 • Kérjük továbbá a munkavégzési hely pontos megjelölését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerek-Tamás Julianna koordinációs vezető nyújt, a 06-1-301-8333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kerek-Tamás Julianna koordinációs vezető részére a kerekt.julianna@bv.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Személyes meghallgatás esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges: • Az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok. • A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 41. §. (1) bekezdés a-f) pontja szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány. • A munkakör alkalmasságot alátámasztó orvosi igazolás (amennyiben jelenleg is ezekhez kötött beosztásban dolgozik, az erre vonatkozó nyilatkozat). • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik. • A foglalkoztatási jogviszony jellege a 2018. évi CXV. törvény XVIII/A.fejezete alapján rendvédelmi alkalmazotti jogviszony.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bv.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>