Jogi és közbeszerzési referens

2017. április 4.

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

jogi és közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.05.01. – 2018.04.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Felel a projekt megvalósításához szükséges szerződések tervezeteinek elkészítéséért, véleményezésért, jogi szempontú átvizsgálásáért.
 • Folyamatos jogi szakmai támogatás a projektvezető és a koordinációs vezető számára (jogszabályfigyelés, jogi állásfoglalások és útmutatók készítése)
 • Felel a projekt során felmerülő (köz)beszerzési eljárások elkészítéséért, ajánlattételi felhívások, műszaki leírások, kapcsolódó vállalkozási szerződések elkészítéséért. • Előkészítő bizottság létrehozása, munkájának segítése.
 • Bíráló Bizottságok felállításának előkészítése, a Bizottság munkájának teljes körű segítése (megbízólevelek elkészítése, Bontási és értékelési jegyzőkönyv, felterjesztések elkészítése)
 • Ajánlattételi felhívások, eredményről szóló tájékoztatás megküldése a Közbeszerzési Hatóság részére.
 • A (köz)beszerzési eljárások rögzítése az EPTK rendszerben.
 • Adatszolgáltatás a BvOP közbeszerzési tervének elkészítéséhez.
 • Együttműködési megállapodások elkészítése.
 • Segíti a bv. szervezeti referenst az adatkezelés, adatvédelem, iratkezelés ellenőrzésében.
 • Projekt előrehaladási jelentések, változás bejelentések, Támogatási szerződés módosítások elkészítésben való közreműködés.
 • Infrastrukturális feltételek megteremtésében való segítségnyújtás a koordinációs vezető részére.
 • A tanácsadók által megtartott foglalkozásokhoz kapcsolódó eszköz- és anyagbeszerzések folyamatos koordinációja, segítése.
 • Együttműködés a projekt munkatársakkal, a Belügyminisztériummal, valamint a BvOP Társfőosztályaival (különösen a Jogi és Adatkezelési, valamint a Közgazdasági Főosztállyal)
 • Egyéb, projektvezető és koordinációs vezető által adott feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) (A juttatás: az EFOP-1.3.3-16-2016-00001. azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt terhére biztosított havi bruttó 494.700.-Ft. összesen.) rendelkezései az irányadók.    

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Jogi egyetemi végzettség és megkezdett, vagy befejezett közbeszerzési szakjogász, vagy közbeszerzési referens képesítés.,
 • Közbeszerzések lebonyolításában szerzett gyakorlat. – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • EU-s projektek lebonyolításában szerzett tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • célcsoport ismerete
 • BV-s jogszabályok ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • nagyfokú önállóság,
 • pontos, precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajz (mely időrendben tartalmazza a munkahelyek pontos megjelölésével az eddigi munkaviszonyban töltött időszakokat, továbbá a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket, ismereteket, szakmai tapasztalatokat). Motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csongrádi Réka c. bv. százados nyújt, a 06-1-301-8334 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Csongrádi Réka c. bv. százados részére a csongradi.reka@bv.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat az országos parancsnok által kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről minden pályázó emailben kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Személyes meghallgatás esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges: Az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok. Hatósági erkölcsi bizonyítvány és munkaköri alkalmasságot alátámasztó orvosi igazolás (amennyiben jelenleg is ezekhez kötött beosztásban dolgozik, az erre vonatkozó nyilatkozat). A jelöltnek vállalnia kell az egyeztetéseken és a szakmai képzéseken való részvételt, valamint az ezzel együtt járó utazásokat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://bv.gov.hu és a www.bvop.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>